Welcome Visitor
Login
0 items €0.00 
Home > Books > An Gheolaíocht - Ó Bhun go Barr

An Gheolaíocht - Ó Bhun go Barr

Price€6.00 
ISBN 1-870492-68-3 
Tá Foilseacháin Inis Arcáin i gcomhar le Suirbhéireacht Gheolaíocht na hÉireann tar éis dul i bpáirt le An Gheolaíocht Ó Bhun go Barr a fhoilsiú. Tá dírithe go príomha ar leanaí san aoisghrúpa 11-14. Ach beidh an treoir shimplí deamhaisithe seo spéisiúil do mhúinteoirí bunscoile, do mhúinteoirí tíreolaíochta sna meánscoileanna agus don phobal i gcoitinn chomh maith. Go deimhin ba chóir go mbeadh an leabhar seo spéisiúil do dhuine ar bith a bhí fiosrach riamh faoinár bPlainéad an Domhan agus a chuid acmhainní. Is í aidhm an leabhair léargas simplí a thabhairt ar thábhacht na geolaíochta inár saol laethúil. Pléitear téama amháin geolaíochta ar gach leathanach i dtéacs soiléir neamhchasta atá maisithe le grianghraif agus cartúin d'ardchaighdeán. Tá leathanach ann faoi Dhiamaint, leathanach faoi Ór, leathanach faoi Ola, faoi Dhineasáir, faoi Bolcáin agus mar sin de. Pléitear mórán téamaí spéisiúla, go leor acu nach samhlaímid aon bhaint a bheith acu le geolaíocht ar chor ar bith.
Format: Paperback
Extent: 24 Pages
Size: 210mm x 295mm
Illustrations: Colour Throughout
Publisher: Sherkin Island Marine Station in association with The Geological Survey of Ireland
Published: 2009
Click to Increase QuantityClick to Decrease Quantity